FirmaPLASMET jest firmą wyspecjalizowaną w produkcji wyrobów metalowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Oprócz tego zajmuje się produkcją tłoczników, narzędzi kontrolnych (sprawdziany), oraz prototypów które są przeznaczone dla przemysłu motoryzacyjnego. Wyroby Plasmetu w postaci pojedynczych elementów lub podzespołów wykonywane są głównie z blach i taśm stalowych, aluminiowych, rur, oraz z prętów stalowych w procesach tłoczenia, spawania i zgrzewania. Elementy gotowe do montażu (łącznie z obróbką powierzchniową w postaci cynkowania, kataforezy lub malowania proszkowego) są dostarczane w systemie "just in time" do takich firm, jak Volkswagen, ŠKODA Auto, SCANIA i SITECH. Firma posiada własne biuro projektowo-technologiczne oraz nowocześnie wyposażoną narzędziownię. Oprzyrządowanie i sprawdziany wykonywane są w zakładowej narzędziowni na bazie własnej dokumentacji technologicznej opracowanej w systemie CAD/CAM.

  • PLASMET mieści się 4 km od Słupska, zatrudnia 130 pracowników i znajduje się w ciągłej rozbudowie. Zakład utrzymuje stałą współpracę techniczną z klientami oraz instytucjami naukowymi.

  • PLASMET posiada Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm: ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 i ISO/IEC 27001:2013. Wysoki poziom Systemu Zarządzania Jakością potwierdził przeprowadzony w kwietniu 2014r. audit w firmie przez VW wg. wymagań VDA 6.3 , gdzie uzyskaliśmy wysoką ocenę 94 pkt.

  • W Plasmecie pracują 4 linie do tłoczenia z taśm stalowych i aluminiowych w technologii postępowej i transferze z prasami o nacisku 250 - 630 ton.

  • Wysoko wykwalifikowana kadra techniczno-produkcyjna zatrudniona w firmie gwarantuje spełnienie wysokich wymagań Klienta, dostarczając mu wyroby o światowym standardzie w określonym terminie.

  • Kwalifikacje kadry przedsiębiorstwa są nieustannie podnoszone poprzez szkolenia przeprowadzane przy współpracy instytucji zewnętrznych.

  • Celem zapewnienia ciągłego dopływu młodej kadry technicznej, PLASMET współpracuje z średnimi i wyższymi uczelniami technicznymi. Studenci i uczniowie odbywają w firmie praktyki zawodowe, a ich prace końcowe są tematycznie związane z Plasmetem. Natomiast pracownicy zatrudnieni w firmie otrzymują zwrot kosztów dokształcania na wyższych uczelniach.

  • Celem naszej firmy jest pełne zaspokajanie potrzeb Klientów oraz utrzymanie się w gronie przodującuch firm branży motoryzacyjnej mając na uwadzę ciągłą obniżkę kosztów przy utrzymaniu zysku na poziomie gwarantującym ciągły rozwój firmy.

  • Obecnie rozpoczęto inwestycie na poziomie 5,0 mln EUR, gdzie część środków planuje się pozyskać w ramach dotacji z UE. Pozwoli to firmie osiągnąć sprzedaż roczną na poziomie 10 mln EUR.

  • W ramach inwestycji planowane jest uruchomienie lakierni wyposażonej w pełni automatyczne linie do malowania kataforetycznego, oraz malowania proszkowego.


© PLASMET Czechowicz sp.j.