O firmie Plasmet

PLASMET jest firmą wyspecjalizowaną w produkcji wyrobów metalowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Oprócz tego zajmuje się produkcją tłoczników, narzędzi kontrolnych (sprawdziany), oraz prototypów które są przeznaczone dla przemysłu motoryzacyjnego. Wyroby Plasmetu w postaci pojedynczych elementów lub podzespołów wykonywane są głównie z blach i taśm stalowych, aluminiowych, rur, oraz z prętów stalowych w procesach tłoczenia, spawania i zgrzewania. Elementy gotowe do montażu (łącznie z obróbką powierzchniową w postaci cynkowania, kataforezy lub malowania proszkowego) są dostarczane w systemie „just in time” do takich firm, jak Volkswagen, ŠKODA Auto, SCANIA i SITECH. Firma posiada własne biuro projektowo-technologiczne oraz nowocześnie wyposażoną narzędziownię. Oprzyrządowanie i sprawdziany wykonywane są w zakładowej narzędziowni na bazie własnej dokumentacji technologicznej opracowanej w systemie CAD/CAM.

PLASMET mieści się 4 km od Słupska, zatrudnia 160 pracowników i znajduje się w ciągłej rozbudowie. Zakład utrzymuje stałą współpracę techniczną z klientami oraz instytucjami naukowymi.

PLASMET posiada Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm: ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 i ISO/IEC 27001:2013. Wysoki poziom Systemu Zarządzania Jakością potwierdził przeprowadzony w kwietniu 2014r. audit w firmie przez VW wg. wymagań VDA 6.3 , gdzie uzyskaliśmy wysoką ocenę 94 pkt.

W Plasmecie pracują 4 linie do tłoczenia z taśm stalowych i aluminiowych w technologii postępowej i transferze z prasami o nacisku 250 – 630 ton.

Wysoko wykwalifikowana kadra techniczno-produkcyjna zatrudniona w firmie gwarantuje spełnienie wysokich wymagań Klienta, dostarczając mu wyroby o światowym standardzie w określonym terminie.

Kwalifikacje kadry przedsiębiorstwa są nieustannie podnoszone poprzez szkolenia przeprowadzane przy współpracy instytucji zewnętrznych.

Celem zapewnienia ciągłego dopływu młodej kadry technicznej, PLASMET współpracuje z średnimi i wyższymi uczelniami technicznymi. Studenci i uczniowie odbywają w firmie praktyki zawodowe, a ich prace końcowe są tematycznie związane z Plasmetem. Natomiast pracownicy zatrudnieni w firmie otrzymują zwrot kosztów dokształcania na wyższych uczelniach.

Celem naszej firmy jest pełne zaspokajanie potrzeb Klientów oraz utrzymanie się w gronie przodującuch firm branży motoryzacyjnej mając na uwadzę ciągłą obniżkę kosztów przy utrzymaniu zysku na poziomie gwarantującym ciągły rozwój firmy.

Obecnie rozpoczęto inwestycie na poziomie 5,0 mln EUR, gdzie część środków planuje się pozyskać w ramach dotacji z UE. Pozwoli to firmie osiągnąć sprzedaż roczną na poziomie 15 mln EUR.
W ramach inwestycji planowane jest uruchomienie lakierni wyposażonej w pełni automatyczne linie do malowania kataforetycznego, oraz malowania proszkowego.