Anulowanie akcji ofertowej

Informujemy, że akcja ofertowa w związku z wyborem wykonawcy na dostarczenie 9-osiowej giętarki do rur ze sterowaniem CNC KOD CPV – 42633000-2 – giętarki, składarki, prostownice lub płaskownice w ramach Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPM.02.02.01-22-0040/16 została anulowana.