Lata 2016 – 2017


Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Kredyt na innowacje technologiczne, umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-0040/16

Projekt: Wdrożenie własnej technologii produkcji stalowej obudowy głęboko tłoczonej.

W ramach projektu zostanie zakupione:

– budowa hali,
– specjalistyczna linia do głębokiego tłoczenia,
– suwnica,
– linia do obróbki wibrościernej,
– maszyna pomiarowa – skaner,
– mikroskop pomiarowy,

Kwota dofinansowania: 6.000.000.00 zł

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Plasmet poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji metalowych elementów głęboko tłoczonych.

Więcej informacji na stronie:
www.mapadotacji.gov.pl


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa, Działania 02.02. Inwestycje profilowane, Poddziałania 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o dofinansowanie projektu nr.: RPPM.02.02.01-22-0040/16-00.

Projekt: Wdrożenie technologii proekologicznych w przedsiębiorstwie Plasmet w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz wprowadzenie nowych wyrobów na rynki zagraniczne.

W ramach projektu zostanie zakupione:

– robot spawalniczy wraz z osprzętem, instalacja,

– automat tokarski fi 50 wraz z instalacją,

– giętarka 9-osiowa ze sterowaniem CNC.

Wartość projektu: 2.460,000 zł

Kwota dofinansowania: 799.800,00 zł

Celem głównym projektu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej w przedsiębiorstwie PLASMET.

Więcej informacji na stronie:
www.rpo.pomorskie.eu