Badania i rozwój

PLASMET posiada własny Dział Rozwoju, gdzie zatrudniona jest kadra techniczna o wysokich kwalifikacjach zawodowych, zdolna do wprowadzania w firmie rozwiązań technicznych o wysokiej innowacyjności. Samodzielnie projektujemy i wytwarzamy narzędzia łącznie z prototypami.

Opracowujemy i wdrażamy cały proces produkcyjny wyrobów.

Współpracujemy ze średnimi i wyższymi uczelniami technicznymi. Uczniowie i studenci odbywają praktyki zawodowe w firmie. Po zakończeniu nauki znajdują zatrudnienie w firmie PLASMET.

W zakresie badań i wdrażania innowacyjnych technologii w firmie współpracujemy z Politechniką Koszalińską.

W celu eliminowania przyczyn powstawania wad, oraz do rozwiązywania problemów jakościowych stosujemy m.in. metody: Analiza FMEA, Koło Deminga, Analiza Pareto, Wykres Ishikawy, Harmonogram Gantt’a czy Raport 8D.