O firmie

PLASMET jest firmą rodzinną z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem, wyspecjalizowaną w produkcji wyrobów metalowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Dodatkowo zajmuje się produkcją tłoczników, narzędzi kontrolnych (sprawdzianów) oraz prototypów. Wyroby Plasmetu w postaci pojedynczych elementów lub podzespołów wykonywane są głównie z blach i taśm stalowych, aluminiowych, rur oraz z prętów stalowych w procesach tłoczenia, gięcia, spawania i zgrzewania. Elementy gotowe do montażu (łącznie z obróbką powierzchniową w postaci cynkowania, kataforezy lub malowania proszkowego) w 70% dostarczane są w systemie „just in time” bezpośrednio na linie montażowe do znanych koncernów samochodowych w Europie i Brazylii. Firma posiada własny dział rozwoju oraz nowocześnie wyposażoną narzędziownię. Oprzyrządowanie i sprawdziany wykonywane są w zakładowej narzędziowni, na bazie własnej dokumentacji technologicznej opracowanej w systemie CAD/CAM.

PLASMET mieści się w miejscowości Widzino (gm. Kobylnica), w północnej Polsce, 4 km od Słupska. Firma zatrudnia 170 pracowników i znajduje się w ciągłej rozbudowie. Zakład utrzymuje stałą współpracę techniczną z klientami oraz instytucjami naukowymi.

PLASMET posiada Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm: IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018. Wysoki poziom Systemu Zarządzania Jakością potwierdzony został w kwietniu 2014r. podczas auditu przeprowadzonego przez koncern/firmę Volkswagen wg. wymagań VDA 6.3, gdzie uzyskaliśmy wysoką ocenę 94 pkt.

W Plasmecie pracują linie do tłoczenia w technologii postępowej i transferze z prasami o nacisku 250 – 630 ton, stanowiska spawalnicze z robotami, linia do obróbki wibrościernej oraz urządzenia do gięcia rur.

Wysoko wykwalifikowana kadra techniczno-produkcyjna zatrudniona w firmie gwarantuje spełnienie wysokich wymagań Klienta, dostarczając mu wyroby o skomplikowanej technologii.

Kwalifikacje kadry przedsiębiorstwa są nieustannie podnoszone poprzez szkolenia wewnętrzne i przeprowadzane przy współpracy instytucji zewnętrznych.
Celem zapewnienia ciągłego dopływu młodej kadry technicznej, PLASMET współpracuje ze szkołami średnimi i wyższymi uczelniami technicznymi. Studenci i uczniowie odbywają w firmie praktyki zawodowe, a ich prace końcowe są tematycznie związane z Plasmetem. Pracownicy zatrudnieni w firmie otrzymują zwrot kosztów dokształcania na wyższych uczelniach.

Celem naszej firmy jest utrzymanie się w gronie przodujących firm branży motoryzacyjnej, mając na uwadze ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych, wpływające na obniżkę kosztów, przy utrzymaniu zysku na poziomie gwarantującym ciągły rozwój firmy.

Obecnie rozpoczęto inwestycje na poziomie 5,0 mln EUR, gdzie część środków planuje się pozyskać w ramach dotacji z UE. Pozwoli to firmie zwiększyć powierzchnię produkcyjną o 100 %, rozszerzyć profil produkcji oraz osiągnąć sprzedaż roczną na poziomie 15 mln EUR. W ramach inwestycji planowane jest uruchomienie lakierni wyposażonej w pełni automatyczne linie do malowania kataforetycznego i proszkowego.