Lata 2006 – 2008

Program SPOWKP działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, umowa nr SPOWKP/2.3/22/01047.

Projekt: Wzmocnienie konkurencyjności międzynarodowej PLASMET poprzez implementację innowacji procesu produkcji.

W ramach tego projektu zakupione zostały:
– drutowa obrabiarka (centrum) elektro – erozyjna
– numerycznie sterowana prasa mimośrodowa 400T

Kwota dotacji: 360.000 EUR

Dzięki realizacji tego projektu nastąpił wzrost poziomu innowacyjności firmy PLASMET, optymalizacja kosztów produkcji poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy oraz skrócenie czasu produkcji wyrobów.

PROJEKT ZREALIZOWANY.

Więcej informacji na stronach:
www.parp.gov.pl
www.konkurencyjnosc.gov.pl