Lata 2005-2006

Program PHARE 2003, umowa nr 2003/004 – 379/05.02/01 – 02/11/0047

Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy PLASMET poprzez zakup systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie.

W ramach tego projektu zakupiono:
– oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą,
– oprogramowanie do obsługi serwera,
– zakup sprzętu komputerowego

Kwota dotacji wyniosła 29.700 EUR. Celem realizacji projektu była modernizacja i dostosowanie do aktualnych standardów środowiska informatycznego firmy.

PROJEKT ZREALIZOWANY.

Więcej informacji na stronach:
www.parp.gov.pl
www.konkurencyjnosc.gov.pl