Lata 2006 – 2007

Program SPOWKP działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, umowa nr SPOWKP/2.3/22/01046.

Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy PLASMET poprzez zakup zrobotyzowanego stanowiska do spawania.

W ramach tego projektu zakupiono zrobotyzowane stanowisko do spawania.

Kwota dotacji wyniosła: 51.000 EUR

Celem realizacji projektu była poprawa konkurencyjności firmy PLASMET na rynku krajowym i międzynarodowym, oraz zwiększenie jakości produkowanych wyrobów.

PROJEKT ZREALIZOWANY.

Więcej informacji na stronach
www.parp.gov.pl
www.konkurencyjnosc.gov.pl