Lata 2013 – 2014


RPO WP na lata 2007 – 2013, działanie 1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, umowa nr UDA-RPPM.01.01.02-00-016/13-00

Projekt: „Podniesienie konkurencyjności firmy PLASMET na rynku międzynarodowym poprzez inwestycje w innowacyjne technologie obróbcze i oprogramowanie do maszyny pomiarowej”

W ramach projektu zostanie zakupione:
– wycinarka drutowa wraz z wyposażeniem,
– Pionowe Centrum Obróbcze wraz z wyposażeniem,
– stacja robocza do oprogramowania,
– oprogramowanie do maszyny pomiarowej.

Kwota dotacji: 390.000 zł.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Plasmetu na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez unowocześnienie parku w narzędziowni. Co przyczyni się do poprawy precyzji wykonania narzędzi i wyrobów, oraz skrócenie czasu i obniżenie kosztów produkcji.

PROJEKT ZREALIZOWANY.

Więcej informacji na stronach:
www.arp.gda.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl