Lata 2014-2020

 

DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, PODDZIAŁANIA 3.2.2, KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE, DO ZAWARTEJ UMOWY O DOFINANSOWANIE NR. POIR.03.02.02-00-2725/20-00

TYTUŁ PROJEKTU:

„WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII NAKŁADANIA POWŁOK LAKIERNICZYCH W TECHNOLOGII KTL ORAZ KTL + PROSZEK”

W ramach projektu zostanie zakupione:

  • Budowa hali produkcyjnej – lakierni z magazynem i częścią socjalną,

  • Linia do malowania farbami KTL i proszkowymi z wannowym przygotowaniem powierzchni,

  • Zespół urządzeń grzewczych,

  • Miernik grubości lakieru,

  • Wózek widłowy,

  • Komora cykliczna,

  • Suwnica,

  • Oczyszczarka – śrutownica,

  • Doradztwo techniczne.

Kwota dofinansowania: 14.352.030.00 zł

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Plasmet poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nakładania powłok lakierniczych na detale metalowe metodą

kataforezy i proszkową, zawierająca nowatorskie rozwiązania w procesie przygotowania powierzchni na podłożach metalicznych do malowania