Rok 2009


RPO WP na lata 2007 – 2013 działanie 1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, umowa nr UDA-RPPM.01.01.02 – 00-051/08-00

Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy PLASMET na rynku międzynarodowym poprzez inwestycję w innowacyjne technologie obróbcze i oprogramowanie CAM, oraz podniesienie kompetencji pracowników.

W ramach projektu zostały zakupione:
– pionowe centrum obróbcze,
– szlifierka do płaszczyzn ze sterowaniem CNC,
– tokarka ze sterowaniem CNC,
– zgrzewarka garbowa inwentorowa prądu stałego,
– oprogramowanie CAM

Kwota dotacji 742.302,01 zł

Celem projektu było osiągnięcie wzrostu konkurencyjności firmy PLASMET na rynku krajowym i międzynarodowym, oraz wprowadzenie nowych produktów, usług i towarów.

PROJEKT ZREALIZOWANY.

Więcej informacji na stronach:
www.arp.gda.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl