Rok 2010


RPO WP na lata 2007 – 2013 działanie 1.1 Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa, umowa nr WND – RPPM.01.01.02 – 00 – 046/09

Projekt: Rozwój technologiczny i rynkowy firmy PLASMET poprzez zakup robotów spawalniczych, proekologicznej myjni, oraz wózka widłowego o napędzie gazowym

W ramach projektu zostały zakupione:
– zrobotyzowane stanowisko do spawania
– proekologiczna myjka komorowa
– wózek widłowy o napędzie gazowym 5T

Kwota dotacji: 293.691,50 zł

Celem projektu było osiągnięcie wzrostu konkurencyjności firmy PLASMET na rynku krajowym i międzynarodowym, zmniejszenie negatywnego wpływu procesu produkcyjnego na środowisko naturalne, oraz poprawa bezpieczeństwa pracy.

PROJEKT ZREALIZOWANY.

Więcej informacji na stronach:
www.arp.gda.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl