Planowany zakup nowej linii do tłoczenia z blach

W 2014 roku planowany jest zakup nowej linii do tłoczenia z taśm z serwo-prasą o nacisku 600ton.

Linia ta charakteryzować się będzie wysoką innowacyjnością i automatyzacją. Zastosowane zostaną dwie technologie tłoczenia: postępowa i transferowa.