PLASMET w ciągłym rozwoju

Zakład nieustannie się rozwija. Rocznie na nowe inwestycje firma przeznacza kwotę około 300.000 EUR. W chwili obecnej wdrożony został system informatyczny CDN XL firmy Comarch wspomagający zarządzanie firmą.

W 2012 roku zostały zakupione dodatkowo nowe tereny pod rozbudowę firmy.