Plasmet spółką jawną

Mając na uwadze dalszy rozwój firmy celem zachowania ciągłości i tradycji firmy od 01.07.2013 roku Plasmet został przekształcony w spółkę jawną.

Większościowy pakiet udziałów pozostaje bez zmian.

Firma Plasmet zgodnie z tradycją dalej jest firmą rodzinną.