Rozbudowa zakładu w 2016

W 2016r Plasmet zainwestuje w rozbudowę zakładu 16 mln. zł. W ramach tych inwestycji została zakupiona serwoprasa o nacisku 630 ton z firmy Schuler.