Współpraca z Politechniką Koszalińską

W maju 2015 r. podpisaliśmy porozumienie z Politechniką Koszalińską o współpracy w zakresie innowacji. Wspólnie będziemy prowadzić badania i wdrażać innowacyjne technologie w firmie.