Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe w związku z wyborem wykonawcy na dostarczenie automatu tokarskiego – KOD CPV – 42621100-6 – Tokarki sterowane komupterowo

POBIERZ PDF

Sprostowanie do:

„ZAPYTANIE OFERTOWE W ZWIĄZKU Z WYBOREM WYKONAWCY NA DOSTARCZENIE AUTOMATU TOKARSKIEGO KOD CPV – 42621100-6 – TOKARKI STEROWNE KOMPUTEROWO”

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że wkradła się pomyłka pisarska w treści zapytania ofertowego, dokładnie w opisie przedmiotu zamówienia ppkt. a)

Jest:

a) dwa wrzeciona obróbkowe z możliwością użycia narzędzi napędzanych na obydwu wrzecionach o wrzeciono główne przelotowe o maksymalnych obrotach  minimum 5000obr/min i maksymalnej mocy  minimum 15 kW, o   wrzeciono przechwytujące o maksymalnych obrotach  minimum 5000obr/min i maksymalnej mocy  minimum 15 kW,

Ma być:

a) dwa wrzeciona obróbkowe z możliwością użycia narzędzi napędzanych na obydwu wrzecionach o wrzeciono główne przelotowe o maksymalnych obrotach  minimum 5000obr/min i maksymalnej mocy  minimum 15 kW, o wrzeciono przechwytujące o maksymalnych obrotach  minimum 5000obr/min i maksymalnej mocy  minimum 11 kW,

Zmianie ulega zapis dotyczący wrzeciona przechwytującego odnośnie mocy minimalnej z 15 kW na 11kW

Przepraszamy za zaistniałą sytuację, termin nadsyłania ofert zostaje podtrzymany.